Return to blog
Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W pierwszej kolejności należy wskazać, że z przyjętych przez ustawodawcę regulacji wynika, że w zakresie władzy rodzicielskiej typową sytuacją jest przysługiwanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom przez cały okres jej trwania...

Read more