Czy koronawirus może być powodem do obniżenia alimentów?

Coraz częściej do komornika zgłaszają się dłużnicy alimentacyjni twierdząc, że nie są w stanie spłacać zobowiązań. Również do sądów spływa coraz więcej pozwów o obniżenie alimentów. 
Przez pandemię COVID-19 wielu rodziców, którzy zobowiązani są do płacenia alimentów mogą stracić źródło dochodów, co z kolei automatycznie czyni z nich dłużników alimentacyjnymi, a sytuacja finansowa dzieci będzie się pogarszała. 


Co to jest obowiązek alimentacyjny?

Jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania- pisząc bardzo skrótowo.

Alimenty mogą być zasądzone nie tylko względem dzieci, ale także byłego małżonka na rzecz małżonka uprawionego oraz dzieci względem rodziców.

Kto jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych?

  • rodzice na rzecz dzieci,
  • małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego na rzecz małżonka niewinnego (w przypadku pogorszenia się jego stopy życiowej),
  • małżonek na rzecz małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego (przy rozwodzie bez orzekania o winie lub z winy obu stron), jeśli znajdzie się w niedostatku,
  • pozostali krewni w linii prostej oraz rodzeństwo.
Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwości zarobkowym. 

Powody obniżenia alimentów

Najczęstszym powodem do obniżenia alimentów jest zmiana stosunków między zobowiązanym do opłacania alimentów a osobą uprawnioną do ich utrzymywania. Mamy tu na myśli przede wszystkim pogorszenie sytuacji finansowej zobowiązanego, poprawę sytuacji materialnej osoby uprawnionej (jeżeli podjęła się pracy). Pozew o obniżenie alimentów musi być odpowiednio udowodniony i udowodniony poprzez załączenie stosownych załączników. Dowodem zmiany stosunków pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym mogą być również zeznania świadków.

Do jakiego Sądu wnosimy pozew o obniżenie alimentów?

Pozew o obniżenie alimentów kierujemy do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do pobierania alimentów.

Opłata od pozwu

Od składanego pozwu o obniżenie alimentów pobierana jest opłata stosunkowa. W zależności od wartości dochodzonego roszczenia okresowego wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł.


_____________________________________________________________________

W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z naszym zespołem Prawników poprzez:
e-mail [email protected]
tel 721-397-241 ; 577-510-360 


Z poważaniem,
mgr Anita Kazimierowicz
Prawnik