Czy można się starać o alimenty przed urodzeniem dziecka?

Czy można się starać o alimenty przed urodzeniem dziecka?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kobieta będąca w ciąży może domagać się alimentów od ojca na utrzymanie swoje i dziecka, zarówno w ciąży (tzw. alimenty na nienarodzone dziecko), jak i bezpośrednio po przyjściu na świat dziecka. Jednakże, aby otrzymać wsparcie finansowe kobieta w ciąży musi udowodnić przed sądem, że ojcem jej nienarodzonego dziecka jest konkretny mężczyzna. 

Miejmy na uwadze fakt, iż udowodnienie (tudzież uwiarygodnienie) nie jest tożsamym pojęciem z ustaleniem ojcostwa. Aby uwiarygodnić ojcostwo konkretnego mężczyzny wystarczy, że kobieta przedstawi w sądzie dowody - mogą przyjąć one postać chociażby zeznań świadków. 

Podstawą prawną powyższego jest art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przybiera brzmienie: "Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd."

____________________________________________________

Zapraszam do kontaktu z naszym zespołem prawników:
[email protected]