Mikrorachunek podatkowy - co to jest?

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym rachunkiem bankowym służącym do wpłacania podatków PIT, VAT oraz CIT. Każdy obywatel Polski- każdy podatnik oraz pracodawca będącym płatnikiem są zobowiązani do zapłaty podatków PIT, CIT oraz VAT za jego pomocą. Obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że dotychczasowe rachunki, a więc te, które funkcjonowały do dnia 31 grudnia 2019 roku przestały działać.

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy online?
1) Należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
2) Następnie za pomocą numeru PESEL, jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niezarejestrowanym podatnikiem VAlub za pomocą numeru NIP, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zarejestrowanym płatnikiem VAT albo jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Mikrorachunek podatkowy możesz wygenerować w dowolnym urzędzie skarbowym.
Co jest istotne to to, że mikrorachunek podatkowy służy jedynie do dokonywania wpłat podatków. Ma on na celu ułatwić życie Polakom pod tym względem, że każdy Obywatel ma swój indywiudalny rachunek bankowy, który jest stały i niezmienny, nawet jeśli zmienimy miejsce zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko, a nadto, dzięki możliwości sprawdzenia numeru rachunku bankowego na ww. stronie internetowej ministerstwa finansów (podatki.gov.pl) możemy zrobić to w każdym miejscu i o każdej porze (generator ten działa 24/7).

Podsumowując:

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym rachunkiem bankowym, który musi posiadać każda osoba mieszkająca i pracująca na terenie Polski.

Służy on tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za podatki. Indywidualny rachunek bankowy należy wygenerować na stronie WWW Ministerstwa Finansów.

mgr Anita Kazimierowicz