Od 1 października 2020 roku Urząd skarbowy będzie mógł nałożyć karę w wysokości 500 zł za każdy błąd w ewidencji VAT. Przedsiębiorców będą obowiązywały..

Read more