Mimo zasądzenia alimentów w określonej wysokości niejednokrotnie zdarza się, iż rodzic dziecka uchyla się od obowiązku alimentacyjnego.

Read more