Return to blog
Umowa ustna - czy jest wiążąca?

Zawieranie umów jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności prawnych. Polskie prawo dopuszcza zawieranie umów w różnej formie z tym zastrzeżeniem, że dla niektórych sytuacji konieczne jest zawarcie umowy w określonej formie...

Read more