W obowiązującej ustawie dot. przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania skutków COVID-19 znalazła się możliwość uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników.

Read more