Return to blog
Odprawy pracownicze cz. III

Pracodawca zobowiązany jest wypłacić rodzinie zmarłego pracownika odprawę pośmiertną. Prawo do odprawy pośmiertnej powstaje bez względu na to, czy zgon nastąpił z przyczyny naturalnej, czy też zgon był następstwem jakiegoś wypadku. Ponadto...

Read more