Prokura jest pełnomocnictwem. Prokura może być udzielona tylko i wyłącznie przez przedsiębiorcę, który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że nie może być ona udzielona przez osobę prowadzącą...

Read more