Obowiązek utrzymania dziecka przez rodziców stanowiący element władzy rodzicielskiej istnieje zarówno w wymiarze moralnym, jak i wynika wprost z przepisów prawa. Zgodnie z przepisami Kodeksu...

Read more