Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy. W dokumencie tym rozporządza się majątkiem na wypadek śmierci.

Read more