Zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Z uwagi na fakt, że coraz więcej osób porusza się własnym środkiem transportu, unikając tym samym korzystania z komunikacji miejskiej, bardzo często dochodzi do różnych zdarzeń drogowych, takich jak stłuczki czy wypadki. W związku z powyższym, dzisiejszy artykuł będzie dotyczył zadośćuczynienia i odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zadośćuczynienie i odszkodowanie nie są tożsamymi świadczeniami. Zatem przyjrzyjmy się bliżej tym pojęciom.

Odszkodowanie dotyczy szkód wyłącznie o charakterze majątkowym, czyli, np. uszkodzony samochód. Jest to świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej w związku z wyrządzoną mu szkodą od podmiotu (osoby), który swoim działaniem lub zaniechaniem tę szkodę wyrządził. Szkoda ta musi dotyczyć mienia należącego do poszkodowanego (czyli np. uszkodzenie samochodu lub przewożonych w nim rzeczy).

Zadośćuczynienie natomiast jest próbą rekompensaty negatywnych towarzyszących przeżyć, takich jak cierpienie czy utrata zdrowia. Jest świadczeniem realizowanym najczęściej w pieniądzu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zadośćuczynienie przysługuje głównie w przypadku uszkodzenia ciała, naruszenia dóbr osobistych.

Poszkodowany może dochodzić tych dwóch świadczeń równocześnie!

Jak zgłosić szkodę?

Kiedy jesteśmy już w posiadaniu danych towarzystwa ubezpieczeń, konieczne jest zawiadomienie go o wypadku. Najczęściej wystarczające jest wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem e-maila. Wskazujemy, że warto do tej wiadomości dołączyć dokumenty, takie jak zdjęcia szkód (np. uszkodzenie samochodu) oraz oświadczenie sprawcy wypadku. W przypadku kiedy chcemy dochodzić również zadośćuczynienia, konieczne jest zgromadzenie dokumentacji medycznej wskazującej na doznane obrażenia wraz z kosztami leczenia/rehabilitacji. 

Zgodnie z przepisami, osoba poszkodowana na dochodzenie swoich roszczeń ma co do zasady 3 lata od momentu powstania szkody. Po tym terminie się przedawnia. Od tej zasady są przewidziane jednak wyjątki.

Najwięcej kłopotu sprawia poszkodowanym określenie wysokości żądanego zadośćuczynienia. Szkody majątkowe idzie znacznie łatwiej określić, ponieważ tu bierzemy pod uwagę koszta związane z naprawą uszkodzonego samochodu. Bardzo trudno jest ocenić własne cierpienie czy zdrowie, dlatego też chętnie Ci pomożemy to zrobić.

Uzyskanie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku to wieloetapowe postępowanie. Dlatego też radzimy skorzystać z usług profesjonalistów, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.


________________________________________________________________________

Adres e-mail: [email protected] 
Zachęcamy do kontaktu!

Z wyrazami szacunku,
mgr Anita Kazimierowicz
Prawnik