Zasady kontroli drogowej. Obowiązki i prawa Policjanta. Obowiązki Kierowcy.

Kontrola drogowa zazwyczaj związana jest z popełnieniem wykroczenia, choć nie zawsze tak jest, albowiem może być skutkiem przeprowadzenia rutynowej kontroli (tak, jak to jest w przypadku, np. kontroli trzeźwości). Nie każdy wie, jak prawidłowo zachować się w momencie, kiedy uprawniony organ zatrzyma nasz pojazd do kontroli, dlatego też z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, jakie obowiązki i prawa przysługują nam, kierowcom, a jakie obowiązki i prawa ma Funkcjonariusz Policji.

Pamiętajmy, że Policja nie jest jedynym uprawnionym organem do zatrzymania naszego pojazdu, albowiem kontrolującym może być także funkcjonariusz Straży Granicznej, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, osoba działająca w imieniu zarządcy drogi, strażnik gminy, strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku czy też funkcjonariusz Straży Parku.


1. Rozpoczęcie kontroli drogowej

Kontrola drogowa rozpoczyna się od podania sygnału kierowcy.
Umundurowany policjant w warunkach umożliwiających dostateczną widoczność, podaje sygnały “tarczą” (potocznie zwanym przez społeczeństwo 'lizakiem'), ręką albo, w przypadku niedostatecznej widoczności, latarką z czerwonym światłem. Pojazd musi być zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednakże, jeśli nasz pojazd znajduje się w jakiejś odległości od tego typu miejsca, policjant ma prawo wydać uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym.

NOWA ZASADA (Badanie alkomatem w trybie szybkim)-> W przypadku szybkiej kontroli trzeźwości Policjant w mundurze nie ma obowiązku legitymowania się każdemu kierowcy!

WAŻNE!
NIEUMUNDUROWANY Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem tylko i wyłącznie na obszarze zabudowanym. Oczywiste jest, że, jeżeli do kontroli zatrzyma nas nieumundurowany Policjant, możemy mieć wątpliwości ku temu, czy aby na pewno zatrzymującym nasz pojazd jest funkcjonariusz Policji, dlatego też winniśmy wówczas niezwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą jednostkę Policji o takiej sytuacji.

2. Obowiązki Policjanta

Funkcjonariusz Policji zatrzymujący nasz pojazd do kontroli zobowiązany jest do:
- przedstawienia się z imienia i nazwiska
- wskazania swojego stopnia
- podania przyczyny zatrzymania

W przypadku kiedy kontrolującym jest nieumundurowany Policjant, wtedy zobowiązany jest do pokazania legitymacji służbowej na prośbę osoby zatrzymanej.


3. Prawa przysługujące Policjantowi

Policjant w szczególności ma prawo:
1. polecić kierowcy wyłączenie silnika pojazdu;
2. dokonywać kontroli stanu technicznego pojazdu;
3. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu;
4. zatrzymać dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania. Jednakże zatrzymując ten dokument powinien wydać kierowcy pokwitowanie;
5. kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla:
    a.) dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;
    b.) sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu.

NOWA ZASADA Od 1 stycznia 2020 roku policjant ma prawo również spisać przebieg.


4. Obowiązki kierowcy.

Kierowca jest obowiązany stosować się do poleceń wydawanych przez Policjanta. W sytuacji, gdy nasz pojazd zostanie zatrzymany do kontroli, zobowiązani jesteśmy do tego, aby zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego zatrzymujący, następnie, jeśli kontrolujący wyda takie polecenie, wyłączyć silnik pojazdu i światła awaryjne. Ponadto, tak jak wcześniej już wskazywałam, Policjant ma prawo sprawdzić stan przebiegu pojazdu, co jest jednoznaczne z tym, że ma możliwość zajrzeć do wnętrza samochodu. W przypadku kiedy osoba zatrzymana nie stosuje się do poleceń Policjanta, może zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 złotych. Sytuacja taka może mieć miejsce, np. wtedy, kiedy funkcjonariusz poleci nieopuszczanie pojazdu (pamiętajmy, że opuścić pojazd możemy jedynie na polecenie Policjanta!), a my zrobimy to łamiąc zakaz.


W razie jakichkolwiek pytań, serdecznie zapraszam do kontaktowania się z naszymi osobami poprzez napisanie wiadomości na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem wskazanym w zakładce "Kontakt".


Łączę wyrazy szacunku,
mgr Anita Kazimierowicz