ZUS 2020 - wymiar składek, Mały ZUS Plus

Znamy już nowe wysokości składek ZUS. Wymiar składek odprowadzanych w 2020 r. wyniesie 1431,48 zł, co oznacza, że w stosunku do ubiegłego roku suma ta wzrosła o 8,7 %. W roku 2020 za ZUS przedsiębiorcy zapłacą 114,51 zł miesięcznie więcej.

Składka zdrowotna ZUS wyliczana jest w oparciu o średnią pensję w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2019 r, a ta wyniosła 5368,01 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, a ta z kolei stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia we wskazanym wyżej kwartale. Te wyliczenia pozwalają na wskazanie wymiaru składek ZUS na rok 2020:

1) składka zdrowotna - 362,34 zł (wzrost o 20 zł w porównaniu z rokiem 2019),
2) składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł),
3) składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł),
4) składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł),
5) składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł),
6) składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł).

Wzrost składek dla przedsiębiorców wyniesie prawie 115 zł miesięcznie, to jedna z bardziej dotkliwych podwyżek na przełomie ostatnich lat.

Uwaga! Początkujący przedsiębiorcy korzystający z ulgi tzw. małego ZUSu również odczują podwyższenie stawek. W przypadku małego ZUSu podwyżka w porównaniu do roku ubiegłego wyniesie 8,9%.

Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 r. opcja tzw. małego ZUSu dla początkujących przedsiębiorców zostaje rozszerzona. To rozwiązanie jest idealne dla początkujących. Firmy, których przychód za rok 2019 nie przekroczy 120 tys. Składki będą tutaj liczone proporcjonalnie do osiągniętego dochodu, a składki będą niższe o kilkaset złotych.

Aby skorzystać z ulgi Małego ZUS Plus należy zgłosić do końca lutego 2020 r.

Z ulgi skorzysta ok. 320 tys. przedsiębiorców. Została ona wprowadzona na podstawie nowelizacji do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.


Pozdrawiam,

mgr Aleksandra Klepin