Antywindykacja - pomoc dłużnikom

AK Doradztwo Prawne świadczy swoje usługi także na rzecz osób posiadających długi. Oferujemy naszym klientom skuteczną ochronę prawną sytuacji osobistej oraz ochronę przed działaniami windykacyjnymi i egzekucją. Dłużnikom oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie posiadanego długu. Nasi prawnicy oferują pomoc m.in. poprzez:
a) analiza sytuacji dłużnika - sprawdzenie, czy dług faktycznie istnieje,
a jeśli tak, w jakiej wysokości,
b) negocjacje z wierzycielami, pomoc w zawieraniu ugody dotyczącej spłaty zobowiązania,
c) przygotowanie pism: sprzeciw od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew, wniosek o upadłość konsumencką i inne.