Ochrona Danych Osobowych - RODO

AK Doradztwo Prawne świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych - RODO.

Udzielamy jednorazowych konsultacji prawnych, a także zajmujemy się kompleksowo wdrożeniem dokumentacji i procedur związanych z RODO. Nasz zespół prawników oferuje:
- analiza i przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym: polityka ochrony danych osobowych, klauzula informacyjna, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania i inne,
- opracowanie wzorów dokumentów związanych z prawidłowym przetwarzaniem danym osobowych w przedsiębiorstwie,
- audyt wdrożeniowy,
- analiza ryzyka.

Nasz prawnik dopasuje schemat działań w zakresie zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Oferujemy wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).