Prawo oświatowe

AK Doradztwo Prawne oferuje obsługę prawna dla jednostek oświatowych, zarówno publicznych jak i prywatnych placówek, bibliotek i innych. Świadczymy porady prawne w formie jednorazowych konsultacji, zleconych działań lub stałej obsługi prawnej zarówno nauczycielom, dyrektorom, jak i organom prowadzącym.

Nasz zespół prawników w zakresie prawa oświatowego oferuje swoje usługi polegające na:
1) bieżące doradztwo prawne - stała obsługa prawna jednostek,
2) dotacje i subwencje i ich rozliczanie,
3) przygotowanie i analiza dokumentów oświatowych: statutów, procedur, formy zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników,
4) porady prawne także w zakresie przeprowadzanych inwestycji, remontów, prawa budowlanego,
5) opinie prawne w zakresie bieżących spraw jednostki.