Stała obsługa prawna

AK Doradztwo Prawne prowadzi także kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Obsługa ta obejmuje szeroki katalog obowiązków i będzie ona zapewniona przez zespół naszych prawników. Dzięki stałej obsłudze prawnej klient zyskuje pewność, że jego sprawy są nadzorowane przez doświadczonego prawnika oraz ma do dyspozycji pakiet określonej ilości godzin pracy prawnika, który sprawnie zajmie się powierzonym problemem. Po wykonaniu każdorazowego zadania w ramach pakietu godzin klient poinformowany zostaje o poczynionym nakładzie pracy. 

Obsługa prawna obejmuje wszystkie sprawy w ustalonym z klientem zakresie. Stała, abonamentowa obsługa prawna może dotyczyć doradztwa prawnego w zakresie spraw bieżących, jak i nadzór nad określoną częścią (działem) firmy.

Wszystkich naszych klientów traktujemy indywidualnie, więc dokładna wycena stałej, abonamentowej obsługi prawnej następuje po kontakcie z klientem, w oparciu o dotychczasowe współprace lub poznaniu preferencji oraz zakresu usług, którymi zainteresowany jest klient.

Poniżej wskazujemy możliwy pakiet usług świadczonych dla klienta:
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego,
 • bieżące doradztwo prawne - porady prawne w sprawach dotyczących działalności,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, w tym także umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych na rzecz klienta,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • przygotowywanie pism, w tym pism procesowych,
 • doradztwo prawne w zakresie kadrowym, podatkowym,
 • opracowywanie i opiniowanie uchwał, regulaminów, statutów
 • informowanie o zmianach w prawie,
 • windykacja należności,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych - przygotowywanie oferty, ocena dokumentacji przetargowej,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD).

  Przykładowe pakiety abonamentowej obsługi prawnej:

PAKIET MINI - 430zł netto + VAT

- miesięczna ilość godzin - 5h,
- konsultacje telefoniczne,
- konsultacje mailowe,
- doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w zakresie kadrowym,
- opracowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, pism, wniosków.
Po wyczerpaniu limitu godzin – 80 zł/h.

PAKIET OPTIMUM - 700 zł netto + VAT

- ilość godzin - 10h,
- konsultacje telefoniczne (czas reakcji 24h),
- konsultacje mailowe (czas reakcji 24h),
- doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w zakresie kadrowym,
- opracowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, pism, wniosków,
- prowadzenie windykacji polubownej.
Po wyczerpaniu limitu godzin - 75 zł/h.

PAKIET PREMIUM - 1400,00 zł netto + VAT

- ilość godzin - 20 h,
- konsultacje telefoniczne (czas reakcji 24h),
- konsultacje mailowe (czas reakcji 24h),
- konsultacje osobiste w siedzibie klienta,
- doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w zakresie kadrowym, przekształcenia formy prowadzonej działalności,
- opracowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, pism, wniosków,
- prowadzenie windykacji polubownej,
- zatrudnianie cudzoziemców (klient uiszcza wyłącznie opłaty związane z wnoszeniem pism, wniosków – opłaty sądowe/urzędowe),
- prowadzenie windykacji na etapie sądowym (klient uiszcza wyłącznie opłaty związane z wnoszeniem pism do sądu – opłaty sądowe),
- informowanie o zmianach w prawie,
- przygotowanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych - RODO,
- doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.
Po wyczerpaniu limitu godzin - 70 zł/h.

Stawki określone wyżej stanowią informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.