Szkolenia

AK Doradztwo Prawne w swojej ofercie posiada także prowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników z zakresu ochrony danych osobowych - RODO. Przeprowadzenie szkoleń wewnątrz firmy, organizacji czy placówki jest konieczne dla zapewnienia przestrzegania norm i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Jesteśmy zwolennikami dorocznych szkoleń, aby zapewnić poprawność przetwarzania danych osobowych w firmie.

Nasze szkolenie, w oparciu o uprzednio przygotowaną prezentację, przeprowadza certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Nasze szkolenia są dostosowane do struktury przedsiębiorstwa lub placówki.