Umowy, negocjacje

AK Doradztwo Prawne specjalizuje się także w zakresie umów (kontraktów) oraz bierze udział w negocjacjach. Nasze usługi prawne w tym zakresie dotyczą:
a) doradztwo prawne, wsparcie prawne w zakresie możliwych rozwiązań umownych,
b) uczestnictwo w negocjacjach,
c) sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
d) tworzenie wzorców umów i regulaminów.