Windykacja należności

AK Doradztwo Prawne zajmuje się kompleksową windykacją należności zarówno na etapie polubownych jak i sądowym. Nasze działania dot. odzyskania należności dotyczą:
a) windykacji polubownej - w imieniu klienta podejmujemy próbę ugodowego odzyskania należności - kontaktujemy się z dłużnikiem w celu polubownego rozwiązania sporu i spłaty zadłużenia. Na tym etapie sporządzamy także wezwanie do zapłaty. Prowadzimy negocjacje z dłużnikiem w celu jak najszybszego odzyskania należności na rzecz klienta i spłaty długu.
b) postępowania sądowego - nasze usługi prawne obejmują także prowadzenie sprawy na etapie sądowym. Sporządzamy m.in.: pozew o zapłatę, dążymy do uzyskania nakazu zapłaty i nadania mu klauzuli wykonalności oraz skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego.
c) postępowanie egzekucyjne - w przypadku braku współdziałania ze strony dłużnika, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sprawę kierujemy do egzekucji i przygotowujemy wniosek o wszczęcie egzekucji. Pełnimy nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym.

Oferta dotycząca windykacji należności skierowana jest zarówno do firm, jak i osób fizycznych, mających problemy z odzyskaniem należności z tytułu zobowiązań pieniężnych od swoich kontrahentów.

Zasady współpracy ustalane są z Klientem - do każdej sprawy, także windykacyjnej, podchodzimy indywidualnie.