Zamówienia publiczne

Zespół naszych prawników świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa zamówień publicznych. Oferujemy nasze usługi zarówno zamawiającym jak i wykonawcom. Nasza obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych może dotyczyć:
1) dla wykonawców:
a) analiza wymagań stawianych przez zamawiającego - analiza SIWZ pod kątem klienta,
b) pomoc prawna w zakresie przygotowania oferty,
c) bieżące doradztwo prawne na etapie wykonania i zakończenia zamówienia publicznego - doradzamy na całym etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne,
d) sporządzanie pism odwoławczych od wyników i rozstrzygnięć,
e) weryfikacja zasadności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.

2) dla zamawiających:
a) przygotowanie i opiniowanie umów o zamówienia publiczne,
b) przygotowanie i analiza dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) ocena ofert złożonych przez wykonawców,
d) przygotowanie i redagowanie pism złożonych w trakcie postępowania o zamówienie publiczne.