Zatrudnianie cudzoziemców

AK Doradztwo Prawne świadczy także kompleksową obsługę prawną w zakresie procedury zatrudniania cudzoziemców. Zatrudnienie cudzoziemca często jest dla pracodawcy czasochłonnym zajęciem. Dla naszego zespołu, posiadając odpowiednią praktykę w tym zakresie, zatrudnienie cudzoziemca przebiega szybko i sprawnie. Pomoc prawna może obejmować przygotowanie i złożenie dokumentów, m.in.: wniosek w przedmiocie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wniosek w przedmiocie uzyskania zezwolenia na pracę, wniosek o uzyskanie informacji.

Nasza pomoc może polegać na przygotowaniu odpowiednich pism, ale także konsultacji w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemca.